Elsene.nl

Geschiedenis

Nieuwstadt, (in 700 jaar) van stad tot dorp.
Het nevenstaande boek (zie kaft), werd in 1977, door de Heemkundevereniging Nieuwstadt uitgegeven naar aanleiding van het feit dat feestelijk werd herdacht dat in een document van 1277 voor het eerst sprake was van Nieuwstadt als stad. Enkele artikelen volgen hier:

Klik op een link
* Inhoudsopgave * De stedelijke periode van Nieuwstadt
* De parochiekerk van Nieuwstadt * Relaas van de landverhuizers uit Nieuwstadt
* Die goeie ouwe tijd * De Futel