Elsene.nl

Wetenswaardigheden

Bidprentjes bij stamboomonderzoek.
Bidprentjes, veelal ingeburgerd bij katholieken, worden gedurende een uitvaart aan de aanwezigen uitgedeeld. Van de overledenen worden naam, geboorte- en sterfdatum en -plaats (en evt. partner) vermeld. Daar waar er vroeger op bidprentjes meestal een heilige werd afgebeeld, wordt nu ook vaak een kruis of de overledene zelf met een foto afgebeeld. De bidprentjes worden vaak in een missaal gestoken, zodat men tijdens een H. Mis al eens kan bladeren en zo overledenen in herinnering kan oproepen. Ze vormen dan ook een goede vertrekbasis bij het beginnen aan stamboomonderzoek, maar die informatie moet wel met enige omzichtigheid gebruikt worden omdat er soms schrijffouten of onnauwkeurigheden (bijv. in de naam of data) kunnen voorkomen. Bidprentjes maken vaak onderwerp uit van ware "verzamelwoede". Ook Stadsarchief Heerlen beheert grote bestanden van bidprentjes.