Elsene.nl

Wetenswaardigheden

(Nieuwstadts) Dialect.
Een verhaal in de Bijbel vertelt hoe de mens een toren wilde bouwen tot in de hemel. God interpreteerde dit als hoogmoed. Om de mensen te straffen bedacht hij de Babylonische spraakverwarring. De mensheid viel uiteen in talen en dialecten. Is dat nu erg? Wat veel mensen betreft niet! Een taal of dialect geeft je identiteit; je hoort ergens bij. De inwoners van een regio hebben een eigen identiteit, eigen manieren en gewoontes. Ook literatuur, boeken en gedichten verschijnen op grote schaal in dialect. Toneel en opera's worden in dialectvorm ten gehore gebracht. Lokale radio en tv spreken de kijkers aan in hun eigen taalvariant. We zien dat mensen trots zijn op hun eigen taalvariant en er openlijk mee naar buiten treden. Dialecten beschouwen we als onderdeel van het cultureel erfgoed, dat niet verdrongen mag raken door een - met Engels geïnfiltreerde - standaardtaal of ”onzuivere” taalvarianten als stadstalen, plat Nederlands, Bargoens, Murks (allochtone jongerentaal). Enkele uitingen in dialect van mien dörpke tref je hierbij aan: Gedichten 1 en Gedichten 2.

Meer weten over dialecten?: Kijk op deze website Limburgse streektaal