Elsene.nl

Wetenswaardigheden

Aangenaam, mijn naam is...Familienamen in Nieuwstadt (1947).
Met het oog op het grote belang van een vaste naam, zodat persoonsverwisselingen konden worden vermeden, werd per keizerlijk decreet (door Napoleon Bonaparte) in het jaar 1811 iedereen verplicht om een vaste naam aan te nemen. Dit was ook een eerste voorwaarde voor het bijhouden van een geregelde Burgerlijke Stand.
In onze zuidelijke landstreken was, in tegenstelling tot Holland, een familienaam, die van vader op zoon overgaat, omstreeks 1500 al geen unicum meer. Registratie van de bevolking geschiedde door het houden van volkstellingen.
Klik hier voor een overzicht van familienamen in Nieuwstadt bij de gehouden volkstelling van 31 mei 1947.