Elsene.nl

Wetenswaardigheden

volkstelling 1796 Franse volkstelling van 1796.
De oudste volkstelling in het Limburgse land is die van 1796, o.a. in het departement Nedermaas gehouden op grond van een besluit van de Franse Nationale Conventie van de 10e Vendémiaire an IV (2 oktober 1795). Deze "registres civiques" zijn als fotokopie aanwezig op het Rijksarchief (RHCL) in Maastricht, en bevatten de samenstelling van de gezinnen met naam en leeftijd van alle gezinsleden van 12 jaar en ouder, en het aantal kleine kinderen onder de 12 jaar. Ook het beroep of bezigheid, alsmede de woonplek staan in deze registers vermeld (alles hierover lees je in dit boek).
De persoon, die met de telling was belast, wandelde van straat naar straat en noteerde bij ieder woonhuis de hoofdbewoner en diens medebewoners. In totaal werden er 283 personen geteld van 12 jaar en ouder en 113 kleine kinderen (onder de 12 jaar). Raadpleeg ook de demografische gegevens aan het einde van dit artikel voor meer details over de bevolkingssamenstelling.