Elsene.nl

Wetenswaardigheden

Huis Zefke Cleven

Heemkennis.
Heemkunde is de kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Voor de denkende mens is er in elk heem ontzaglijk veel waar-te-nemen aangaande alle mogelijke aspecten van de samenleving, natuur en kultuur, zodat we kunnen spreken van een haast onuitputtelijke bron van heemkennis.
Om tot heemkennis te komen is (1e) waarnemen van al die aspecten een noodzakelijke voorwaarde; tevens geldt de noodzaak tot (2e) vastleggen en (3e) verspreiden van de waargenomen kennis !

Een heemkundevereniging in ons dorp heeft dan als doelstelling de beoefening en studie van heemkunde in Nieuwstadt en omgeving te bevorderen.