Elsene.nl

Wetenswaardigheden

kerkramenBijbeltaferelen in kerkramen.
In een fotoboek worden alle kerkramen uitvoerig in beeld gebracht. Bovendien zijn van de kerkramen in beide zijbeuken nog aparte close-ups die taferelen tonen van: * De wonderen van Jezus, * De geheimen van de Rozenkrans; t.w. de Blijde -, de Droevige -, de Glorievolle geheimen, * De geheimen van het Licht.
Ook zijn er taferelen uit het leven van de twee apostelen Petrus en Paulus.
Het priesterkoor toont taferelen uit het leven van de H. Johannes de Doper (patroon van deze kerk), de ramen in de transepten (van oudere datum) enkele bijzondere thema's (Jezus/Maria/Johannes). Apart is nog een raam in het linkertransept van de H. Brigitta, de patrones van veehouders. De ramen in de lichtbeuk zijn van meer algemene aard: Engelen met bazuinen.