Elsene.nl

Wetenswaardigheden

stadspoorten

Stadspoorten van Nieuwstadt.
Reeds in de akte van 1277, waarin Nieuwstadt voor het eerst schriftelijk wordt genoemd, ligt de eerste verwijzing naar Nieuwstadt als vestingstad. Er waren verdedigingswerken, zoals een stadsmuur en poorten. Een aantal straatnamen van nu herinneren aan die tijd: St. Janswal, St. Maartenswal en St. Brigidawal, Millenerpoort, Haverterpoort en Susterderpoort. Vanwege deze verdedigings- werken werd het regelmatig in oorlogshandelingen betrokken. In 1398 was het een belangrijke militaire vesting in de strijd tussen Gelre en Luik om het Kasteel Millen. In 1583 werden tijdens een slag de wallen en poorten verwoest. Ze werden niet meer opgebouwd en Nieuwstadt verloor de betekenis als militaire vesting. Welvaart en groei kwamen tot stilstand en liepen zelfs terug. Keer op keer werd Nieuwstadt en omgeving het slachtoffer van plundering en verwoesting. Wel werd een ruimere omwalling aangelegd en een tweede gracht gegraven waarvan de sporen in Nieuwstadt nog te zien zijn. Bron: De stedelijke periode van Nieuwstadt (zie pag. 22).