Cleven

HOME

VOORWOORD.
De uitkomst van de 12e volkstelling (1947) bracht de auteur ertoe om de herkomst van zijn familienaam te gaan onderzoeken. Dit resulteerde in een overzicht van 239 naamdragers Cleven. (Bron: "Nederlands Repertorium van familienamen" door Dr. P.J. Meertens). Het bleek daarbij een "inheemse" Limburgse/Brabantse familienaam te zijn, en oorspronkelijk afkomstig uit het land van Kleef (gelegen rond de Duitse stad Kleve; vóór 1935 Cleve geheten), in Nordrhein-Westfalen (terzijde van het Gelderse Nijmegen). Bron: "Familienamen in Limburg" door Jos Crott en Jo Hoen). Overigens komen we de naam óók tegen in Duitsland (Selfkant) en (Vlaams) België. In het laatste geval soms van het voorzetsel "van" voorzien. Hierna volgen de resultaten van dit "Cleven-namenonderzoek" en het aanvullende voorouderonderzoek van een aantal oude families uit Nieuwstadt; de bakermat van mijn voorouders. Meer informatie over dit dorpje, vroeger Elsene genoemd, is in elsene.nl apart vastgelegd.

foto: Nieuwstadt 1942