Cleven

Auteur

Martin Cleven (Heerlen, 1940), zoon van echtelieden Frans Cleven en Toos van Dinther.
Loopbaan: Werktuigbouwkundige en arbeidsanalist. Diende bij de Koninklijke Marine te den Helder. Hij trad in 1963 in het huwelijk en woonde vanaf 1967 met zijn echtgenote enige tijd in Zuid-Afrika. Ging na hun terugkeer werken bij PHILIPS als technisch auteur. Schreef opleidingshandboeken en machine- en procesdocumentatie voor de gloeilampen- fabricage. Was jarenlang lid van de Ondernemingsraad, werkte o.a. mee aan scholings- projecten en ontwikkelde en stimuleerde de nieuwste technieken voor een effectieve kennisoverdracht. Na pensionering wordt er, naast fotograferen, veel aandacht besteed aan genealogie en Limburgse streekgeschiedenis. Zijn breed studie- en interessegebied omvat o.a. “K(C)leefse” familienamen, de stamboomgegevens van Bokkerijders en de afstamming van een aantal oude families uit Nieuwstadt (het dorp van zijn voorouders). Zijn publicaties liggen voor ieder vrij ter inzage bij Centraal Bureau voor Genealogie (Den Haag) en bij de diverse Rijks- en Gemeente-archieven in de regio.