Elsene.nl

Wetenswaardigheden

.. lijk met één been aan de galg gehangen ..Bokkerijders uit NieuwstadtBokkerijders uit Nieuwstadt.
In onze zuidelijke landstreken opereerden in de 18e eeuw "de Bokkerijders". Ook uit Nieuwstadt kwamen deze "schurken". Een aantal van hen zijn in 1743 en 1744 door drossaard J.C. Rijckx van het Ambt van Montfort aangeklaagd en gevonnist wegens deelname aan de "bende der Bokkerijders" (zie ook de betreffende processtukken in de Schepenbankdossiers). Je treft hier meer informatie aan over deze gebeurtenissen.

Overigens hebben vele schrijvers dit onderwerp belicht:
* Overval op "De Beukeboom" * Vonnis over een Bokkerijder
* Processtukken met transcriptie * Uit den tijd der Bokkenrijders
* Twee identieke (oude) verhalen * Een (na)vertelling over Bokkerijders