Elsene.nl

Wetenswaardigheden

Kareltje KnetterCarolus Maria (Carel) Muijres.
Carel (1922-1995) was, behalve in zijn geboortedorp Nieuwstadt, in zijn latere woonplaats Oirsbeek (Wilgenstraat) beter bekend als "Karel Knetter". Hij was, net als zijn oom Zefke Cleven een "eigenaardig" mens; d.w.z. een mens met een eigen aard. In heel zijn leven kwam dat tot uitdrukking. In de omgang met de mensen. In zijn manier van leven. Hij deed zijn bijnaam alle eer aan. Het was zijn hobby, zijn lust en zijn leven, andere mensen aan het lachen te brengen. Als buutereedner amuseerde hij met Carnaval de Oirsbeekenaren met zijn moppen en zijn liedjes en schlagers.
Zijn hemel op aarde was genieten, temidden van mensen die van hem genoten. Na zijn dood blijft ons ter herinnering aan deze sympathieke mens hier zijn bidprentje.
De familierelatie van Carel en zijn oom Zefke Cleven blijkt uit de parenteel van hun gezamelijke voorvader: Jan Hendrik Cleven (1840-1923).