Elsene.nl

Wetenswaardigheden

Tekst en beeld op bidprentjes.
Het maken van bidprentjes is een van oorsprong katholiek ritueel. De houding ten opzichte van de dood is in de loop van de laatste decennia erg veranderd. Enerzijds is men geneigd de dood weg te stoppen anderzijds wordt bij de dood steeds meer persoonlijk en minder traditioneel gehandeld. De individualisering in onze maatschappij leidt tot meer aandacht voor het unieke van de overleden persoon. Dit ziet men heden ook terug in de tekst en het beeld op het bidprentje. Waren het eerst religieuze voorstellingen nu zijn het foto’s van de overledenen die getoond worden. De tekst bestond voor een groot gedeelte uit Bijbelse teksten. In de tekst lag de nadruk op het religieus en sociaal element van de overledene. Thans treft men op prentjes vaak uitgebreide persoonsbeschrijvingen (ook in dialect) aan, op basis van iemands privĂ©- en maatschappelijk leven.