Elsene.nl

Wetenswaardigheden

OorlogsslachtoffersOorlogsslachtoffers (1940-1945).
Met de gedachte "een monument is eigenlijk een stenen archief" werd een korte levensbeschrijving van elke gevallene gemaakt. Dit gedenkschrift verhaalt over tijdstip en omstandigheden waaronder ruim dertig van onze medeburgers tijdens de laatste oorlogsdagen, juist op de drempel van de vrijheid, de dood vonden (uitgave is aan de Heemkundevereniging (HVN) terbeschikking gesteld). Foto's van het monument tonen de panelen met namen en sterfdatums. Alle door oorlogshandelingen en na-oorlogse fatale ongelukken gedode personen worden genoemd. Onderscheidelijk passeren allen de revue: gezinshoofden met gezinsleden; gehuwde mannen; moeders en hun kinderen; alleenstaanden en kinderen; vaak toegelicht met een (pas)foto, bidprentje of foto van grafsteen.