Elsene.nl

Wetenswaardigheden

Voormalige zuivelfabriek.
De hier opgenomen ontwerptekening behoorde bij de in februari 1908 ingediende aanvraag voor de bouw van een nieuw, door handkracht aangedreven, zuivelfabriekje. Het diende als vervanging van het eerste fabriekje ("St. Lucia") uit 1897. Voor die tijd werd de melk meestal door boeren zelf verwerkt tot zuivelproducten en rondgebracht. Het nieuwe fabriekje nam grotendeels de productie en de verdere distributie van de boeren over, specialiseerde zich op de boterbereiding en bleef tot 1922 in werking. Onder druk van efficiency en kostenbesparing fuseerde het toen met de zuivelfabriek in Sittard.
Bestuursvoorzitter van de COÖP. ZUIVELFABRIEK HELSÉNE waren o.a. P. van de Bergh en J. Mentjes. Tegenwoordig is het pand, eertijds gelegen op de hoek van de Haverterstraat en de Cremerstraat, in gebruik als woonhuis. Zie ook "Nieuwstadt, ons dorp" (pag.9).